Informace pro rodiče

Organizace školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku:
1.9.2022
Podzimní prázdniny: 26.10.2022 a 27.10.2022
Vánoční prázdniny: 23.12.2022 - 2.1.2023
Jednodenní pololetní prázdniny: 3.2.2023
Jarní prázdniny: 20.2.2023 - 26.2.2023
Velikonoční prázdniny: 6.4.2023
Ukončení školního roku: 30.6.2023
Hlavní prázdniny: 1.7. - 31.8.2023
Zahájení školního roku 2020/2021: 4.9.2023

 

Sled vyučovacích hodin a přestávek

1. hod.  7:50 –   8:35
                  8:35 –  8:45
2. hod.  8:45 –   9:30
                  9:30 –  9:50
3. hod.  9:50 –  10:35
                 10:35 – 10:45
4. hod. 10:45 –  11:30
                 11:30 – 11:40
5. hod. 11:40 –  12:25
                 12:25 – 12:35
6. hod. 12:35 –  13:20 
                 13:20 - 13:30
7. hod. 13:30 -  14:15