Školská rada

Do nového volebního období byli zvoleni tito členové školské rady:

Zástupci zřizovatele:

Mgr. Jindřiška Vébrová, PaedDr. Jan Luštinec

Zástupci rodičů:

p. Lenka Grossmannová, p. Renata Jindřišková

Zástupci školy:

Mgr.Tereza Jechová, Mgr. Martina Chlumová

Kontakt na předsedu školské rady:

p. Lenka Grossmannová, tel. 737 520 833