Náš tým

GDPR

Kontaktní osoba za školu

Mgr. Maruše Žofková

Pověřenec

Roman Šikola

1. Ředitelka školy:

Mgr. Maruše Žofková

Telefon: 481 541 627

mobil: +420 725 346 389

E-mail: zvs.jilemnice@centrum.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

2. Zástupce ředitelky:

Mgr. Magdaléna Rychtrová

Telefon: 481 541 627

E-mail: majdarychtrova@seznam.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

3. Výchovná poradkyně:

Mgr. Tereza Jechová

E - mail: tjechova@email.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

4. Školní metodik prevence:

Mgr. Irena Pohořalá

E - mail: ipohorala@email.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

5. Třídní učitelé:

Mgr.et Mgr. Veronika Halířová

I. třída: 4.r., 5.r.

E - mail: halirova.veronika@post.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

 

Mgr. Magdaléna Rychtrová

II. třída: 2.r., 3.r., 5.r.ZŠS

E - mail: majdarychtrova@seznam.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody 

 

Mgr. Martina Chlumová

III.třída: 7.r., 8.r.

E - mail: chlumova.25@email.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

 

Mgr. Tereza Jechová 

IV. třída: 8.r.ZŠ, 9.r., 9.r.ZŠS

E - mail: tjechova@email.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody 

 

Mgr. Irena Pohořalá

V. třída: 8.r.ZŠS, 6.r.

E - mail: irena.pohorala@email.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

 

Mgr. Ludmila Šimůnková

třída 1. A: 1., 3., 4., 9.r. ZŠS

E - mail: lidasimunkova@email.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

 

Ing. Bc. Jaroslav Mihal

třída 1. B: 1., 4., 10.r. ZŠS

E - mail: jaroslavmihal@centrum.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

 
 
 
 

6. Netřídní učitelé:

Mgr. Maruše Žofková

E-mail: zvs.jilemnice@centrum.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

Mgr. Jitka Šikolová

E-mail: krizova.j76@seznam.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

Mgr. Petra Brožová

E-mail: brozova.petra@post.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

 

 

7. Vychovatelky školní družiny

Mgr. Petra Brožová

E - mail: brozova.petra@post.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

 

8. Odloučená pracoviště:

ZŠ a MŠ při Masarykově městské nemocnici

Mgr. Petra Brožová

telefon: 481 551 332

E-mail: brozova.petra@post.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

Základní škola speciální

Mgr. Ludmila Šimůnková

1.A - speciální třída

E-mail: lidasimunkova@email.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

Ing.Bc. Jaroslav Mihal

1.B - speciální třída
 
   
konzultační hodiny: dle individuální dohody
 

9. Asistenti

Zuzana Halamová

E-mail: zuzka388@seznam.cz

Lenka Halířová

E-mail: lena.hal@seznam.cz

Václava Buryánková

E-mail: wendy.bur@email.cz

Iva Grzešová

E-mail: ivankagrzesova@seznam.cz

Veronika Vaňková

E-mail: vankova.niky@centrum.cz
 

 Michaela Balková

E-mail: michaelabalkova@post.cz