PROSINEC

19.12.2022 06:36

 1.12.2022 Den otevřených dveří

5.12.2022 Návštěva Mikuláše s družinou, nadílka - 1. A, 1. B

 6.12.2022 9.lekce plaveckého výcviku - 3., 4.ročník

13.12.2022 Závěrečná 10. lekce plaveckého výcviku - 3., 4.ročník

19.12.2022 Zimní procházka ke krmelci - všechny třídy

20.12.2022 Vánoční plavání - zájemci ze všech tříd

20.12.2022 Převzetí pomůcek zakoupených z finančního daru společnosti Devro

21.12.2022 Návštěva muzea - pohyblivý betlém

21.12.2022 Ukončení Projektu 2 Vánoce - vánoční besídky ve třídách, školní minikino s popcornem