ROZDĚLENÍ TŘÍD

I. třída - 3., 4.r.

Třídní učitelka: Mgr.et Mgr. Veronika Halířová

Počet žáků: 7               

                  4.p.r. -  1 dívka, 2 chlapci

                  5.p.r. - 2 dívky, 2 chlapci

               

II. třída - 1.r., 2.r., 3.r.ZŠS

Třídní učitelka: Mgr. Magdaléna Rychtrová

Asistentka pedagoga: Zuzana Halamová, Lenka Halířová

Počet žáků: 6

                  2. p. r. - 2 chlapci

                  3. p. r. - 1 chlapec, 2 dívky

                  5. p. r. ZŠS - 1 dívka

                 

                 

                

III. - 6.r., 7.r.

Třídní učitelka: Mgr. Martina Chlumová

Počet žáků: 7

                    7.p.r. - 1 dívka, 5 chlapců

                    8.p.r. - 1 dívka

IV. - 7.r.ZŠ, 8.r., 9.r.

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Jechová

Počet žáků: 4

                    9. p. r. - 1 dívka, 1 chlapec

                    8. r. ZŠ - 1 chlapec

                    9. r. ZŠS - 1 chlapec                   

V.třída - 5.p.r., 7.r. ZŠS, 8.r.ZŠS

Třídní učitelka: Mgr. Irena Pohořalá

Počet žáků:  6

                     6. p. r. - 4 chlapci, 1 dívka

                     8. r. ZŠS - 1 chlapec

                            

1.A - speciální třída (1., 3., 4., 9. r. ZŠS)

Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Šimůnková

Asistentka: Václava Buryánková

Počet žáků: 6

                    1. r. ZŠS - 2 dívky, 1 chlapec

                    3. r. ZŠS - 1 chlapec

                    4. r. ZŠS - 1 chlapec

                    9. r. ZŠS - 1 chlapec

                  

1.B - speciální třída (1., 4., 10. r. ZŠS)

Třídní učitel: Ing. Bc. Jaroslav Mihal

Asistentka: Iva Grzešová, Veronika Vaňková

Počet žáků: 6

                     1. r. ZŠS - 1 dívka, 1 chlapec

                     4. r. ZŠS - 1 dívka

                   10. r. ZŠS - 1 chlapec, 2 dívky