Třídy základní školy speciální

Od 1.9.2018 škola poskytuje vzdělání i žákům ze zrušené základní školy speciální se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Vzdělání probíhá ve dvou třídách na odloučeném pracovišti. Třídy se nacházejí v prostorách budovy Gymnázia, SŠO a SZŠ Jilemnice,Tkalcovská 460. Žáci se vzdělávají podle ŠVP pro ZŠS - díl I. a II., ve třídách pracují speciální pedagogové s asistenty pedagoga.