4. Školní metodik prevence:

Mgr. Irena Pohořalá

E - mail: ipohorala@email.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody