PORADENSKÉ SLUŽBY

slouží rodičům a zákonným zástupcům žáka v pomoci při řešení problémů spojených s výukou, chováním nebo jinými zdravotními problémy.