Speciálně - pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené

Tyršova 1,

460 01 Liberec 1

kontakt: Mgr. Renata Paříková

Tel.: 482 710 332, 725 961 643
parikova@zsnemlib-spc.cz

Speciálně pedagogické centrum pro děti s narušenou komunikací a pro děti sluchově postižené

Elišky Krásnohorské 921/22 

460 14 Liberec 

kontakt: Mgr. Dana Perlíková

Tel: 482 416 409