GDPR

Kontaktní osoba za školu

Mgr. Maruše Žofková

Pověřenec

Roman Šikola