II. třída - 1.r., 2.r., 3.r.ZŠS

Třídní učitelka: Mgr. Magdaléna Rychtrová

Asistentka pedagoga: Zuzana Halamová, Lenka Halířová

Počet žáků: 6

                  2. p. r. - 2 chlapci

                  3. p. r. - 1 chlapec, 2 dívky

                  5. p. r. ZŠS - 1 dívka