I. třída - 3., 4.r.

Třídní učitelka: Mgr.et Mgr. Veronika Halířová

Počet žáků: 7               

                  4.p.r. -  1 dívka, 2 chlapci

                  5.p.r. - 2 dívky, 2 chlapci