1.A - speciální třída (1., 3., 4., 9. r. ZŠS)

Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Šimůnková

Asistentka: Václava Buryánková

Počet žáků: 6

                    1. r. ZŠS - 2 dívky, 1 chlapec

                    3. r. ZŠS - 1 chlapec

                    4. r. ZŠS - 1 chlapec

                    9. r. ZŠS - 1 chlapec