1.B - speciální třída (1., 4., 10. r. ZŠS)

Třídní učitel: Ing. Bc. Jaroslav Mihal

Asistentka: Iva Grzešová, Veronika Vaňková

Počet žáků: 6

                     1. r. ZŠS - 1 dívka, 1 chlapec

                     4. r. ZŠS - 1 dívka

                   10. r. ZŠS - 1 chlapec, 2 dívky