III. - 6.r., 7.r.

Třídní učitelka: Mgr. Martina Chlumová

Počet žáků: 7

                    7.p.r. - 1 dívka, 5 chlapců

                    8.p.r. - 1 dívka