IV. - 7.r.ZŠ, 8.r., 9.r.

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Jechová

Počet žáků: 4

                    9. p. r. - 1 dívka, 1 chlapec

                    8. r. ZŠ - 1 chlapec

                    9. r. ZŠS - 1 chlapec