5. Třídní učitelé:

Mgr.et Mgr. Veronika Halířová

I. třída: 4.r., 5.r.

E - mail: halirova.veronika@post.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

 

Mgr. Magdaléna Rychtrová

II. třída: 2.r., 3.r., 5.r.ZŠS

E - mail: majdarychtrova@seznam.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody 

 

Mgr. Martina Chlumová

III.třída: 7.r., 8.r.

E - mail: chlumova.25@email.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

 

Mgr. Tereza Jechová 

IV. třída: 8.r.ZŠ, 9.r., 9.r.ZŠS

E - mail: tjechova@email.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody 

 

Mgr. Irena Pohořalá

V. třída: 8.r.ZŠS, 6.r.

E - mail: irena.pohorala@email.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

 

Mgr. Ludmila Šimůnková

třída 1. A: 1., 3., 4., 9.r. ZŠS

E - mail: lidasimunkova@email.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody

 

Ing. Bc. Jaroslav Mihal

třída 1. B: 1., 4., 10.r. ZŠS

E - mail: jaroslavmihal@centrum.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody