V.třída - 5.p.r., 7.r. ZŠS, 8.r.ZŠS

Třídní učitelka: Mgr. Irena Pohořalá

Počet žáků:  6

                     6. p. r. - 4 chlapci, 1 dívka

                     8. r. ZŠS - 1 chlapec