3. Výchovná poradkyně:

Mgr. Tereza Jechová

E - mail: tjechova@email.cz

konzultační hodiny: dle individuální dohody