SOUTĚŽE

PROGRAMY

 

V rámci celostátního programu Recyklohraní se nám podařilo nejen poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie, ale také je aktivně zapojit do procesu ochrany životního prostředí. Spoluorganizátorem celého programu je společnost ASEKOL, která zajišťuje svoz a následnou recyklaci vybraného elektrozařízení. V rámci Recyklohraní žáci třídí již nepoužívané elektrospotřebiče, monitory a drobné domácí spotřebiče.

recyklohraní.doc (28672)