Základní škola

při Masarykově městské nemocnici

Je odloučeným pracovištěm Základní školy a Mateřské školy Jilemnice, Komenského 103, příspěvkové organizace. Nachází se v areálu Masarykovy městské nemocnice v pavilónu dětského oddělení.

Základní škola i Mateřská škola je jednotřídní. Základní škola je určena pro děti ve věku školní docházky (1. - 9. ročník základních škol, škol praktických a speciálních, v ojedinělých případech i studentům víceletých gymnázií) a Mateřská škola je určena dětem předškolního věku, které jsou z důvodu nemoci, úrazu a vyšetření hospitalizovány na dětském nebo jiném oddělení Masarykovy městské nemocnice.

Výuka probíhá pod vedením Mgr. Petry Brožové podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, pro základní školu speciální a školního vzdělávacího programu pro mateřské školy. Výuka se ale především řídí zdravotním stavem jedince a jeho individuálními potřebami.